Често Задавани Въпроси

БАТЕРИИ

1.БАТЕРИЯ И АКУМУЛАТОР – ЕДНО И СЪЩО ЛИ Е?

Не  всяка батерия е акумулатор. Акумулаторната  батерия има  многократно приложение на процеса на  приемане, съхраняване и отдаване на  ток.

2.КАКВО ОТЛИЧАВА БАТЕРИИТЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ФЕЦ?

Съвременните батерии за ФЕЦ са интегрирани в специализирани корпуси, без видими клеми и други открити части. Тяхното устройство и качества са съобразени с големината на постъпващия ток – често големи мощности, твърде различни от познатите ни битови и авто-акумулатори.

3.КОИ СА ОСНОВНИТЕ ПОЛЗИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БАТЕРИИ към ФЕЦ?

Основното предимство на батериите е гъвкавостта, която осигуряват: разполагаемост с ток – където няма мрежа; допълване на потреблението при определени обстоятелства /пикови натоварвания, нощем и др./; избор за време на продажба на съхранената енергия – когато изкупната цена е най-висока

4.КОИ БАТЕРИИ СА С НАЙ-ДОБРИ КАЧЕСТВА И СА НАЙ-ДОБРИ?

Няма категорично „най-добри“. Всички видове батерии имат предимства и недостатъци. При правилен професионален подход и компетентно проектиране и изпълнение, вие ще получите най-добрите батерии за вашите нужди и цели.

5.МОГАТ ЛИ ДА СЕ ЗАРЕЖДАТ И ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА?

Да, но не винаги това е икономически оправдано. Батериите са икономически най-изгодни, когато постъпващата за съхранение енергия в тях идва директно от фотоволтаичната централа.

6.ПРЕНОСИМИ ЛИ СА?

Относително – доколкото комплекс батерии формира модел /или модули/, в които са интегрирани и другите съпътстващи системи – инвертор, охлаждане, управление и др. Колкото по-голяма съвкупна мощност имат батериите, толкова тяхната „мобилност“ намалява или изисква по-сериозен транспорт – но, принципно, те са предназначени да работят дълго време на стационарно място, най-често непосредствено в ареала на ФЕЦ-а.

7.МОГАТ ЛИ ДА СЕ ПОЛЗВАТ И ЗА ДРУГИ ЦЕЛИ И ПО ДРУГ НАЧИН – ИЗВЪН ФЕЦ?

Не. Всяко използване извън предназначението и производствено-инженерната им конфигурация би представлявало неоторизирано и дори опасно действие, което е крайно нежелателно!

8.СЪВМЕСТИМИ ЛИ СА – ПО РАЗЛИЧНИ ПАРАМЕТРИ И МАРКИ?

Теоретично – да, практически – не. Всяка добре проектирана система разчита на компоненти, чиято сходимост и оптимално взаимодействие са решени още на фаза проектиране.

9.МОГА ЛИ С ПРИБАВЯНЕТО НА БАТЕРИИ ДА УДВОЯ МОЩНОСТТА НА МОЯТА ФЕЦ?

Да, няма ограничения – но нещата опират до нужди и до икономическа целесъобразност.

10.ИЗИСКВАТ ЛИ ОБСЛУЖВАНЕ, ПОДДРЪЖКА ИЛИ СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ?

Специални грижи – не, но постоянен мониторинг и контрол, с намеса при необходимост /замяна, ремонт/ - да.

Главна задача е безопасността, успоредно с  пълноценната и безпроблемна дългогодишна експлоатация.

11.ИЗИСКВАТ ЛИ СПЕЦИАЛНО ПОМЕЩЕНИЕ?

По-скоро не. Съвременните интегрирани блокове /т.нар. рак-системи/ обединяват в общ шкаф, пригоден понякога и за работа на открито – на всички устройства от системата за съхранение на енергията – вкл. и батериите.

12.ОПАСНИ ЛИ СА?

Принципно – не, но единствено при правилно проектиране, монтаж и поддръжка. Като част от система, в която протича електрически ток с различни качества, батерията е сериозно обезопасена още при проектирането и производството й – съгласно регулаторните изисквания не само в отделни държави-производителки /Китай и др./, но и в ЕС.

13.ЗАЩО ИМА БАТЕРИИ, КОИТО РАБОТЯТ НА РАЗЛИЧЕН ВОЛТАЖ?

14.КОЛКО Е ДЪЛЪГ ЖИВОТА ИМ?

Животът на батерията зависи от 2 основни неща: правилна експлоатация и брой цикли „заряд-разряд“.

Гаранциите обикновено са обвързани с изпълнението на брой цикли – за определен интервал от време /години/.

15.КАК СЕ ИЗМЕРВА ГАРАНЦИЯТА?

В измервателните прибори на всяка батерия – като част от система за съхранение на енергия, се записват и са налични подробни данни, вкл. за броя цикли „заряд-разряд“, чрез които се следи гаранцията.

16.КОЛКО ГОДИНИ Е ГАРАНЦИЯТА ИМ?

Жизненият цикъл на една батерия обикновено е от 5 до 7, рядко – повече години. Но гаранцията е обвързана с броя цикли „заряд-разряд“, и обикновено е до 7000 цикъла за период не по-дълъг от 5 години.

17.ПОДЛЕЖАТ ЛИ НА ЗАМЯНА и РЕЦИКЛИРАНЕ?

Да, подлежат  на замяна – например с по-мощни или такива от по-ново поколение. Не подлежат на рециклиране – когато бъдат извадени от употреба, са предмет на специални грижи за съхранение и превоз до завод за извличане на полезните остатъци от тях, от лицензирани за това фирми.

18.КОЙ ИЗКУПУВА ИЗЛЯЗЛИ ОТ УПОТРЕБА БАТЕРИИ?

Изкупуването, събирането, транспорта и депонирането за рециклиране се извършва единствено от специализирани и оторизирани за това фирми.

19.КЪДЕ СА ПРОИЗВЕДЕНИ?

Най-големият производител на батерии в света е Китай, и вероятността инженерно заложените за вас показатели да са постижими най-вече с такива батерии, е огромна.

20.ПОДДЪРЖАТЕ ЛИ НАЛИЧНОСТИ НА СКЛАД?

Не – тъй като, както изяснихме, всяко решение е строго индивидуално и доставката на батериите – като вид, броя, съпътстващи компоненти и оборудване става едва след инженерното решение.

21.ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ЛИ МОГА ДА ДОБАВЯ БАТЕРИИ КЪМ МОЯТА ФЕЦ?

Практически – да, но е за предпочитане да планирате батерии още при изграждането на ФЕЦ – за да бъдат заложени и използвани сходими компоненти. При допълнително прибавяне на батерии е твърде вероятно да се наложи замяна на инвертора или други части.

22.ДОБАВЯНЕТО НА БАТЕРИИ КЪМ РАБОТЕЩА ФЕЦ – ПОДЛЕЖИ ЛИ НА РЕГУЛАЦИИ, И КАКВИ?

Прибавянето на система за съхранение на енергия изисква проектиране и /не/ подлежи на регулационен режим /?/ или се третира като разширение – със съответни процедури и разрешителни за това…/?/

23.КАКЪВ ИНВЕРТОР ТРЯБВА ДА КУПЯ СЕГА, АКО ИСКАМ ДА ДОБАВЯ БАТЕРИИ ПО-КЪСНО?

Правилно е да бъде заложен и доставен хибриден инвертор – който след време ще може да управлява и батериите. Ако към момента на добавяне на батерии имате конвенционален инвертор – той ще бъде заменен с хибриден.

24.КАКВИ КВАЛИФИКАЦИИ СА НЕОБХОДИМИ НА ЧОВЕК, ЗА ДА ПРОЕКТИРА И ИНСТАЛИРА БАТЕРИИ?

Ние проучваме внимателно и задълбочено вашите намерения и ги съобразяваме с всички първоначални технически данни. Наш инженерен екип, с помощта на специализиран софтуер, проектира вашето решение – по-най добрия начин. Инсталацията се извършва от наш квалифициран и опитен екип – до въвеждане в експлоатация и действащ мониторинг.

25.ВЕЧЕ ИМАМ ФЕЦ. БИХ ИСКАЛ ДА ИНСТАЛИРАМ БАТЕРИЯ - ОТКЪДЕ ДА ЗАПОЧНА?

Свържете се с нас. Заедно ще изясним в технически и икономически детайли вашите планове – посредством изчерпателен въпросник и преглед на вашия имот или действаща централа.

26.БАТЕРИИТЕ ГУБЯТ ЛИ СВОЙСТВА И ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ? КАКВИ СА ДОПУСКИТЕ?

Да, батериите губят свойства и качества през времето на експлоатация. Много е важно тези загуби да са минимални и предварително известни – чрез доставка на компоненти от реномирани и сигурни производители, с които работим. Придружаващите сертификати – от независими влиятелни международни институции, са допълнителна гаранция, че вложените батерии ще изпълняват надеждно планираните задачи.

Безплатна консултация на +359 32 26 07 02

[contact-form-7 id=”540″ title=”home”]
Не намирате отговор на вашия въпрос?

Обадете ни се

support