пълен цикъл от проектиране до пуск

Фотоволтаични централи

Изграждаме

Наземни

с различни мощности и на различни терени: стопански парцели, дворове, извън населени места и др.


Покривни

на различни видове покриви: панелни, ламаринени, керемидени, “меки“, плоски и др.

Хибридни

с възможности за работа както автономно, така и в мрежата

Островни

напълно автономни, за места, които не са електрозахранени

Соларен паркинг

навеси, които произвеждат ток

Соларна фасада

най-съвременни новости, съчетани с дизайн и естетически функции

Зарядна станция

за електромобили – за вашия личен автомобил или служебен електроавтопарк

Агро фотоволтаика

инсталации за сянколюбиви култури; едновременно предпазване на растенията и производство на ел. енергия

с най-високо качество и дълъг живот

Оборудване и компоненти

Доставяме

  • за инсталатори – с   техническа експертиза
  • за инвеститори – с проектиране от нас или по вече съществуващ проект

по гъвкави и индивидуализирани схеми

Проекти за ФЕЦ

Финансираме

  • Финансиране по индивидуален план – изплащане с първоначална и месечни вноски
  • Частично дофинансиране на проекта ви – при условията на стоков кредит
  • Финансиране срещу реализиране на произведената електроенергия – Можем да финансираме изграждането на вашата централа, срещу придобиването от нас на произведено количество ток – за договорен срок, след която тя става ваша собственост и работи само за вас.
  • Финансиране условия на съвместно споделени принос и ползи – Ако разполагате със земя или покриви, подходящи за изграждане на ФЕЦ, ние можем изцяло да финансираме общ проект, като договорим поделяне на  приходите съобразно приноса на всяка странаподходящи за ФЕЦ, дългосрочно

Терени и покриви

Наемаме

  • На фиксирана  годишна цена – с индивидуално договорен процент от доходността на централата
  • На база годишните финансовите резултати на централата

подходящи за изграждане на ФЕЦ

Терени

ИЗКУПУВАМЕ

ТЕРЕНИ – подходящи за изграждане на ФЕЦ
 – Терени в регулация и урбанизирани територии
 – Терени извън регулация
 – Селскостопански терени
 – Планински терени
ДЕЙСТВАЩИ ФЕЦ – с мощност над 30 kW
ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ОБОРУДВАНЕ
Панели – непроизводителни, негодни или с нарушени функции
Инвертори – непродуктивни, дефектирали или заменени
Конструкции – алуминиеви и метални
Цели инсталации – излизащи от употреба или след оптимизацияцентрали и компоненти гаранционно и извънгаранционно

Оптимизираме и обновяваме

Поддържаме

Управление на активи
Оптимизация – как централата ви да работи най-оптимално, и то постоянно
Надграждане или цялостно обновяване /repowering/ – вашата налична или остаряла централа може да бъде реновирана и по-високо производителна