Видове батерии

Батерии

Според възможностите им за складиране на енергия – еднократно или многократно, батериите са два основни типа:

  • Първични: които трансформират химичната енергия в електрическа енергия еднократно и необратимо; добре познати са ни множество типове такива батерии за битова, еднократна употреба;
  • Вторични: които могат да преобръщат химичната реакция и да трансформират постъпила електроенергия в химически складирана енергия; те могат да се презареждат и използват многократно; правилно е да ги наричаме акумулатори, или акумулаторни батерии.

Презареждаемите батерии /акумулаторите/ позволяват многократно зареждане  и съхранение на ел. енергия, постъпила в тях  – независимо от източника на производство на енергия: от електроцентрала /вкл. ФЕЦ/ или от електропреносната мрежа, от ДВГ-генератор или дори от друга батерия.

Акумулаторните батерии съхраняват и позволяват отдаване на тази складирана ел. енергията отложено  – според нуждите на потребяващия /например – нощна енергия, когато ФЕЦ не произвежда/ или  бизнес-модела, който обслужват /например – когато енергията е предназначена единствено за пазарна продажба/. Акумулаторните батерии могат да осигурят практически непрекъсваемо електрозахранване.

Батериите са с различни качества и капацитет.

Според капацитета на съхранение, който имат /няма изрично определение/: различаваме  „големи“ и „малки“ по капацитет батерии. Батерии с капацитет до 50 кВ ще разглеждаме като „малки“ и предназначени основно за малки предприятия и за  домашни цели.

Батерии с капацитет над 50 кВ ще разглеждаме като „големи“ и предназначени главно  за промишлени нужди, както  и за участие в пазара на електроенергия.

Батериите са ключовия и най-важен елемент в решенията за съхраняване на енергията. От нивото на тяхното технологично развитие и експлоатационни качества зависи качеството на цялата система.

Кои са най-разпространените видове батерии

Съществуват множество различни технологии за батерии, но понастоящем разпространени са следните видове:

  1. LEAD-ACID Оловно-киселинни
  2. Na-Slphur Натриево-сярни
  3. LI-ION Литиево-йонни
  4. RFB Редокс-поточни: съхраняване на енергията в течни електролитни разтвори /редукционно-окислителни, при които отделно поддържани разтвори преминават през електрохимични клетки – в процеса на зареждане и разреждане на батерията.
Основни съпоставителни данни на водещите видове батерии

Показател

ОЛОВНО-КИСЕЛИННИ /Lead acid/

НАТРИЕВО-СЕРНИ /Sodium sulphur/

LI-ION

REDOX FLOW

Работна температура

80-85

над 300 С

85-90

60-70

Ефективност %

80-85

75-80

85-95

60-70

Discharge capability  Способност за разреждане

1 ч. – 10 ч.

1 ч. – 10 ч.

0,25 ч. – 10 ч.

1 ч. – 10 ч.

Използваем капацитет %

70

80

85

100

Трайност – бр. цикли

2 500

10 000

5 000

10 000

 

 

       ПРЕДИМСТВА

Приемлива плътност на енергия и мощност /

 

Висока безопасност

 

Високо-количествена 

Висока енергийна плътност  /?/

 

Якост/Здравина

 

Дълъг цикъл-живот

 

Висока плътност на енергия и мощност

 

Слаб саморазряд

Висока плътност на енергия и мощност

 

Слаб саморазряд

 

Дълъг цикъл-живот

 

 

      НЕДОСТАТЪЦИ

Ограничен брой цикли

Ниска  плътност  на мощността

 

Опасения за безопасността

Ниска енергийна плътност

Инвестиционни разходи

                                         Бит

 

 

                                        Индустрия

 

200-500 евро/кВ

 

 

50-350 евро/кВч

 

2,000-4,000 евро/кВ

 

 

400-600 евро/кВч

 

300-1100 евро /кВ

 

 

200-900 евро/кВч

 

500-1500 евро/кВ

 

 

100-400 евро/кВч