Пълен цикъл от проектиране до пуск

  • Наземни  с различни мощности и на различни терени: стопански парцели, дворове, извън населени места и др.

  • Покривни – на различни видове покриви: панелни, ламаринени, керемидени, “меки“,  плоски и др.

  • Хибридни – с възможности за работа както автономно, така и в мрежата

  • Островни  напълно автономни, за места, които не са електрозахранени /в планински, морски и др. райони/

  • Соларен паркинг  навеси, които произвеждат ток

  • Соларна фасада  най-съвременни новости, съчетани с дизайн и естетически функции

  • Зарядна станция за електромобили – за вашия личен автомобил или служебен  електроавтопарк

  • Агрофотоволтаика – инсталации за сянколюбиви култури; едновременно предпазване на растенията и производство на ел. енергия – при запазване използваемостта на земята за земеделски цели.