• Терени:
   – подходящи за изграждане на ФЕЦ
   – терени в регулация и урбанизирани територии
   – терени извън регулация
   – селскостопански терени
   – планински терени
 • Действащи ФЕЦ:
   – с мощност над 30 kW
 • Излязло от употреба оборудване:
   – панели – непроизводителни, негодни или с нарушени функции
   – инвертори – непродуктивни, дефектирали или заменени
   – конструкции – алуминиеви и метални
   – цели инсталации – излизащи от употреба или след оптимизация