Инвестиране

батерии

Основното предимство на батериите е, че те осигуряват  гъвкавост. Днес гъвкавостта е изискване навсякъде – от пътя от производството до консумацията на електроенергия.

Батерии могат да бъдат разположени навсякъде в електроенергийната система – вкл. близо до мястото на производство на енергия, по мрежата или  до мястото на потребление.

Използването  на Батерии /Системи за съхранение на енергия/  може да бъде обосновано за реализиране на  следните три  бизнес-модела:

1. СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ преимуществено за СОБСТВЕНИ НУЖДИ

Това е ПОТРЕБИТЕЛСКИ МОДЕЛ: когато участникът на енергийния пазар инсталира батерии преимуществено за обслужване собствени нужди – най-вече с цел оптимизация на разходите си, например:

  • осигуряване гъвкавост върху разполагаемата мощност
  • резерв на допълнителна мощност
  • допълнение към мрежовата мощност /пикове; нощно време/
  • постигане на пълна автономност /вкл. при ситуация „Остров“/
  • съхранение на излишъка /когато напр. системата е допълнение към ФЕЦ/

2. СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ с цел УЧАСТИЕ НА ЕНЕРГИЙНИЯ ПАЗАР

Това е ТЪРГОВСКИ МОДЕЛ: когато участникът в енергийния пазар инсталира и оперира с батерии с цел оптимален контрол при продажбата на енергия собствено производство, напр. продажба в интервалите от денонощието, когато изкупната цена е най-висока.

Тази бизнес-схема е особено удачна за производителите на електроенергия чрез ФЕЦ.

3. СЪХРАНЕНИЕ +  УЧАСТИЕ НА ПАЗАРА

          Вид ХИБРИДЕН БИЗНЕС-МОДЕЛ, съчетаващ удобствата на  гъвкавостта и контрола на собственото потребление с изгодна продажба на произведената от ФЕЦ излишна електроенергия.

Балансиране  между цена на потреблението /клиент/ и цена на продажбата /производител-продавач/, това е т.нар. модел ПРОСУМАТОР /едновременно производител-и-консуматор/.