Подходящи за ФЕЦ, дългосрочно

  • На фиксирана годишна цена – с индивидуално договорен процент от доходността на централата
  • На база годишните финансовите резултати на централата