Централи и компоненти - гаранционно и извънгаранционно

  • Управление на активи
  • Оптимизация – как централата ви да работи най-оптимално, и то постоянно
  • Надграждане или цялостно обновяване /repowering/ – вашата налична или остаряла централа може да бъде реновирана и по-високо производителна