Искра

Пусната:
април, 2022
Инсталирана мощност:
240 kWp
Локация:
Искра, България