Профилинк

Пусната:
декември, 2018
Инсталирана мощност:
1 500 kWp
Локация:
Пловдив, България