Решения за съхранение

батерии

Благодарение на нашия опит и висок професионализъм, ние предлагаме най-доброто и точно каквото ви е нужно – „решения по мярка“, а не просто типово решение.

НИЕ ОСИГУРЯВАМЕ ПЪЛЕН ИНЖЕНЕРИНГ: ПРОЕКТИРАМЕ, ДОСТАВЯМЕ, ИЗГРАЖДАМЕ И ПОДДЪРЖАМЕ  ИНДИВИДУАЛНИ  и   ВИСОКОЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ

През какви етапи преминава целия процес:

Етап 1ЗАДАНИЕ

 • Детайлно изследване на вашите нужди и планове, и дефиниране на:
 • стартовите ви позиции
 • нуждите ви
 • целите ви
 • икономическите ви разчети

Етап 2ПРОЕКТИРАНЕ  Най-доброто  „Решение по мярка“ – конкретно за вашите нужди:

 • Извършване на прецизни инженерни пресмятания и компютърна симулация за определяне качествата и компонентите на системата:
 • техническото оборудване
 • управление
 • мониторинг
 • възможности за разширения и надграждане
 • подробни данни за производителността – вкл. в дългосрочен план
 • пресмятания за самодостатъчност на системата и дял на батериите

Етап 3ИЗГРАЖДАНЕ:

 • Точно и качествено изпълнение на проектната документация – в цялата й съвкупност:
 • доставка на оборудването
 • инженерно-инсталационни работи
 • пуск и тестване на системата
 • въвеждане в експлоатация

Етап 4: СЛЕДПРОДАЖБЕН СЕРВИЗ:

 • Поддържане на системата в изправност и оптимална производителност:
 • мониторинг
 • поддръжка
 • оптимизации

„Дей енерджи“ предлага нещо много повече от батерии или просто система за съхранение на енергия.

Ние имаме компетенции да извършим и поддържаме цялостен енергиен мениджмънт – т.е. оптимизация на електропотреблението ви – комплексно.

Все по-актуалните Системи за управление на енергията /EMS – еnergy management systems/ обхващат и управляват различни по-големи или по-малки стопански и битови обекти и общности, обединени от взаимовръзки в електроенергийната мрежа – основно за постигане на висока енергийна ефективност и снижаване на разходите за електроенергия.

Например: