По гъвкави и индивидуални схеми

  • Финансиране по индивидуален план – изплащане с първоначална и месечни вноски
  • Частично дофинансиране на проекта ви – при условията на стоков кредит
  • Финансиране срещу реализиране на произведената електроенергия: можем да финансираме изграждането на вашата централа, срещу придобиването от нас на произведено количество ток – за договорен срок, след която тя става ваша собственост и работи само за вас.
  • Финансиране условия на съвместно споделени принос и ползи: ако разполагате със земя или покриви, подходящи за изграждане на ФЕЦ, ние можем изцяло да финансираме общ проект, като договорим поделяне на приходите съобразно приноса на всяка страна