Често Задавани Въпроси

FAQ

1.Какъв е редът за работа с „Дей енерджи“?

Ние сме с вас по целия път - от идеята до реализацията на вашата ФЕЦ:

 • ПРОУЧВАМЕ подробно вашите планове и техническите възможности за обекта
  Ще разберем подробно вашите намерения и желания. Ще анализираме възможностите и нуждите на обекта ви. Ще обсъдим най-добрите подходи и перспективи.
 • ОФЕРИРАМЕ най-доброто техническо решение, с остойностяване, срокове и гаранции
  Ще изготвим за вас конкретно техническо и финансово решение – в детайли.
  Ще предложим допълнителни индивидуални и гъвкави възможности за разплащания.
 • СЪДЕЙСТВАМЕ в попълването на необходимите документи за институциите
  Ще ви дадем насоки и ще окажем съдействие в процеса на попълване, входиране и издаване на съответните документи, изискуеми от институциите.
 • СКЛЮЧВАМЕ ДОГОВОР и го ИЗПЪЛНЯВАМЕ ПРЕЦИЗНО
  Спазваме стриктно нашите обещания и винаги ги довеждаме до успешен край, за да сте напълно удовлетворени от работата с нас и това, което получавате.
 • ГРИЖИМ се за пълноценната работа на вашата работеща централа – не само гаранционно, а ако желаете и след това.
  Всяка техническа система изисква наблюдение и поддръжка при необходимост – за да служи пълноценно и дълго, за което също се грижим. Можем да бъдем с вас и след изтичане на гаранционния период – за поддръжка, обновяване или разширяване на централата ви.

2.Кои са участниците в процеса?

В целия процес отношения имат следните страни:
Вие – като инвеститор
Дей Енерджи – като ваш изпълнител
Местното Енергодружество
Местната Община

Подгответе се с търпение и разчитайте на нашето съдействие в целия процес!

3.Как протича процеса?

 1. Вашите идеи, желания и намерения - всичко започва с тях.
 2. Контакт с нас: обадете ни се, нека се срещнем и поговорим. Ще посетим обекта ви. Ние ще ви помогнем да разберете и подберете най-добрият вариант за вас, по който да работим заедно. Ще получите конкретна, ясна и конкурентна оферта, от която да разберете главните и най-добри параметри на проекта ви.
 3. Искане до електроразпределителното ви дружество /ЕРП/ за проучване: важен етап, в който ще научим дали обектът ви може да бъде присъединен към мрежата и каква мощност можем да изградим.
  Това е етапът, в който да заявите как възнамерявате да използвате произведената от вас електроенергия – само за собствените ви нужди, само за продажба, или комбинирано.
  Всеки от вариантите има предимства – в зависимост от вашия профил и планове.
  Ако не получите техническо потвърждение за възможност за присъединяване – не е фатално; остава варианта да изградим централа, добитата енергия от която ще ползвате само за собствени нужди /стопанската ви дейност или бит/.
 4. Сключване на договор с нас: след положително становище и договорени параметри с нас, пристъпваме към практически действия по реализация на инвестицията ви.
 5. Издаване на Виза за проектиране - от главния архитект на общината по местонахождението на обекта. Изграждането на централата е вид строеж и подлежи на съответните държавни регулации. С този документ стартира процедурата по изграждане на вашата централа.
 6. Изготвяне на Технически проекти - по Конструктивно-строителна част и Електрическа част, които изработваме и осигуряваме ние, като част от работата ни по сключения договор.
 7. Съгласуване на техническите проекти с енерегоразпределителното дружество, което е необходимо да ги потвърди.
 8. Издаване на Разрешение за строеж – от главния архитект на общината, на база вече посочените по-горе документи.
 9. ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТРАЛАТА – тук ние извършваме качествено и в срок договореното между нас и превръщаме намеренията в реална и работеща инсталация.
 10. Договор за присъединяване към мрежата – с местното енергодружество, което преглежда документите по строежа, протоколите и сертификатите по оборудването и др.
 11. Констативен протокол – отново от местното енергодружество, което преглежда годността на обекта и издава документ, че централата е годна за експлоатация.
 12. Договор за изкупуване на произведената от вас електроенергия – с местното енергодружество или с търговец на електоренергия. Сключва се, когато ще имате излишък или няма да ползвате цялото количество произведена енергия само за собствените ви нужди.
 13. Искане за включване в мрежата – след което енергодружеството присъединява централата в мрежата и тя става част от общата енергийна система.
 14. ЦЕНТРАЛАТА РАБОТИ И ПРОИЗВЕЖДА! Вие черпите ток, издавате фактури и започва възвръщането и печалбата от вашата инвестиция!

4.Какво представлява фотоволтаичната система?

Технологията е позната сравнително отдавна. Използва се активно в космоса от 60-те години на ХХ век.

Традиционно системите се монтират на земя или на покриви, но не само! Все повече навлиза изграждането на соларни фасади, навес-паркинги, зарядни електростанции и др.

В основата й е преобразуването на постоянно достъпната и безплатна слънчева  светлинна радиация  в електроенергия – чрез съответно оборудване.

Най-общо, системата включва:

 • Слънчеви панели – които „събират“ и преобразуват слънчевата радиация в ток;
 • Инвертор – електронен уред, който преобразувател на енергията от прав в променлив ток;
 • Управление на системата;
 • Конструкция, на която е монтирана – стандартно алуминиева или от черен метал с антикорозионна защита (при инсталация на земя);

5.Какво представлява автономната фотоволтаична система?

Това е система, която е проектирана и работи самостоятелно в даден обект – без да има връзка с електрическата мрежа, или като преодолява липсата въобще на такава.

Особено подходяща е за селскостопански райони без електрозахранване /например за напоителни помпи/, за горски и морски обекти без ток и др. изолирани или труднодостъпни места.

6.Какво представлява хибридната фотоволтаична система?

Това е система, проектирана и изградена да работи както в мрежата, така и автономно. Включва и акумулатори за съхранение на ток – което я прави независима в определени моненти от работата й.

Такава система може да работи както в мрежа, така и напълно самостоятелно – според условията и желанията на потребителя /вкъщи, в предприятието, откъснати места или другаде/.

7.Имам селски имот. Как да разбера дали е подходящ за слънчева електроцентрала?

Най-важно е имотът да е слънчев, добре и постоянно огрян. Предимство е да е в регулация, да има постройка в него и да е захранен с електроенергия.

Имайте предвид, че съществуват изисквания за отстояния от съседни имоти, и преценете ще има ли засенчвания на вашия имот от постройки или дървета в тях.

Силни наклони и скатове изискват преценка от специалист със съответни познания.

8.Имам сграда. Как да разбера дали е подходящ покривът за инсталация на слънчева електроцентрала?

Покривът трябва да е преди всичко носимоспособен и по възможност максимално ослънчен. Неблагоприятен изцяло би бил само северен скат, или част от покрива, която е засенчвана /от съседни сгради или дървета/.

Плосък, скатен, керемиден, „мек“  или от сандвич-панели – няма ограничения.

9.Мога ли да продавам произведената енергия?

Да. Непряко – чрез лицензиран търговец на електроенергия.

10.Колко време ще мога да ползвам слънчевата си електроцентрала?

Животът на системата зависи най-вече от качеството на отделните й части, монтажа и поддръжката, а също и условията, на които е изложена. Обичайно системите са проектирани да служат повече от 20 години.

11.Какъв е животът на фотоволтаичните панели?

Обичайно, панелите са проектирани да служат повече от 20 години. В течение на времето обаче има определен минимален спад в тяхната производителност, с натрупване.

12.Мога ли да ползвам фотоволтаици за отопление?

Да, те могат да захранват цялата или част от отоплителната ви система на електричество – но само през деня. За осигуряване на енергия и през нощта можем да добавим подходящи батерии, или да ползвате енергия от мрежата.

13.Мога ли да изградя фотоволтаична система за собствено потребление без да сключвам договор с Енергото?

Да, това са т.нар. автономни /наричани и „островни“/ системи, които произвеждат и осигуряват ток без значение дали обектът е присъединен към електромрежата.

14.Издържат ли фотоволтаиците на градушка?

Да, стига градушката да не е рекордно-екстремна за региона или невиждана до момента. За всеки случай - една застраховка /която не е скъпа/ няма да е излишна.

15.Мога ли сам да извърша монтажа?

Не. Необходими са професионални знания, съответна квалификация, опит и оборудване.

Не вярвайте на търговци и „специалисти“, които ви убеждават, че можете да си закупите и монтирате сами нещо от тях на принципа „Направи си сам“  или с помощ от „приятел, който разбира“!

Безплатна консултация на +359 32 26 07 02

[contact-form-7 id=”540″ title=”home”]
Не намирате отговор на вашия въпрос?

Обадете ни се

support